Fordeler med musikk til spedbarn

Ifølge forskere skal både musikk og språk ha klare rytmer. Det er snakk om rytmiske mønstre for å forstå ord og musikk bedre, noe som betyr at musikken kan ha positiv innvirkning på språklæringen. Spedbarnets soverom kan innredes med lydanlegg som passer interiøret, samt noen flotte himmelsenger via Kids Brand Store utvalg for å gjøre lytteopplevelsen ekstra koselig.

Bedre språk og smertelindring

Forskningen som ble gjennomført gikk ut på at barna skulle leke med musikk i bakgrunnen. Musikken ble styrt av forskerne, og det som ble avspilt var musikk som gikk i valsetakt. De spedbarna som var med på eksperimentet var ni måneder gamle. Eksperimentet omfattet omtrent 39 spedbarn og deres foreldre. De skulle leke omtrent 15 minutter hver gang. Det var forskerne som ledet leken mens barna og foreldrene skulle gjøre disse aktivitetene i takt med musikken. Noen spilte for eksempel på trommer i takt med musikken. Forskerne kom frem til at barna i eksperimentgruppen ble bedre til å kjenne igjen mønstre som kom frem i lydene. Tidligere musikkopplevelser kan altså virke positivt inn på barns språklæring, siden de gjenkjenner mønstre i språk og musikk. musikk

Det har også blitt forsket på barn som har fått intravenøs behandling, for å se om musikken har påvirket smertelindringen. I forskningen kom de frem til at musikken faktisk lindrer smerte hos barn som lyttet til et lydspor ved intravenøs behandling, sammenlignet med barn som fikk samme behandling uten musikk.

Utvikling

Foreldre spiller av musikk til barna sine fra fødselen av for å berolige dem. Det gjøres også for å vise glede og kjærlighet. Dermed har det også blitt en måte å samhandle med dem. Studier har også vist at musikkopplevelsen i tidlig barndom er med på å forbedre barns utvikling av språk og leseferdigheter. Det å lære et barn å spille et instrument kan i seg selv bidra til å forbedre matematiske læringsferdigheter. Musikken kan også forbedre flere områder hos barnet, for eksempel intellektualitet, sosiale ferdigheter, emosjonelle ferdigheter og bevegelser. Dette kan hjelpe på måten kroppen og hjernen samhandler med hverandre.

Dans er med på å bygge barns motoriske ferdigheter, samt muligheten til å trene på måten barnet skal uttrykke seg. For ikke å nevne hjelper det med å forsterke hukommelsen. Dette gjelder for både barn og voksne. Er det noe spedbarn elsker, så er det å bevege seg etter musikken. Dette motiverer dem til å lære språk og å huske. Morsomme sanger får blant annet spedbarn til å le. Noe du kan gjøre er å synge en kjent sang og stoppe opp for å la barnet lære seg å klappe i det øyeblikket da du stopper å synge. Det kan også være at de har noe i hånden, for å tappe et objekt eller lignende. Du finner frem til flere spennende aktiviteter hvor du kan kombinere musikk og lek med barnet. Det gjelder å bruke fantasien.

Leave a Reply